Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van deze website. Het doen van een bestelling houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

1.1 Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden en bestelde producten vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan ons verstrekken van de juiste adresgegevens, het juiste e-mail adres en betalingsgegevens.

2. Bestellen

2.1 Na het plaatsen van een artikel in de winkelwagen wordt u gevraagd uw gegevens in te voeren en uw bestelling te bevestigen. Daarna ontvangt u binnen 24 uur een bevestigingsemail met daarin uw order. Indien u geen e-mail met orderbevestiging heeft ontvangen (denk aan uw spamfolder) is uw bestelling niet binnen gekomen. Wij verzoeken u in dit geval contact met ons op te nemen.

3. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen staan vermeld in euro’s, inclusief BTW. Wij besteden veel aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen en informatie betreffende onze producten.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen.

3.2 Het totaalbedrag kunt u betalen per iDeal. Mocht dit niet lukken dan kunt u het geld zelf overmaken naar IBAN NL73INGB0009276271 t.n.v. Boelo Meijer Fotografie.

3.3 U betaalt per order slechts eenmaal verzendkosten. Alleen de verzendkosten van het grootste of zwaarste product wordt in rekening gebracht. Uw zending wordt per Post NL opgestuurd.

4. Levertijd

4.1 De levertijd van een bestelling met enkel foto’s is ongeveer 1 week na ontvangst van de betaling. De levertijd van een bestelling met andere producten is maximaal 2 weken na ontvangst van de betaling. In vakantieperiodes kan er een vertraging optreden.

5. Overmacht

5.1 Wij kunnen in geval van overmacht, de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat wij verplicht zijn tot schadevergoeding. Wij dienen u hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan ons kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan (volgens de wet) toerekenbare schuld.

6. Kwaliteit van geleverde producten
6.1 Tussen het getoonde beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kleine kleurverschillen bestaan. De schoolfotograag is niet aansprakelijk voor kleine afwijkingen tussen de getoonde voorbeelden en het eindresultaat.

7. Klachten

7.1 De Schoolfotograag neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de dienstverlening en de geleverde producten van de Schoolfotograag

7.2 Wij spannen ons in om eventuele klachten zo goed mogelijk te behandelen om zo tot verbetering van de dienstverlening te komen. De klant kan een volledig en duidelijk omschreven klacht binnen 14 dagen na levering van het product schriftelijk indienen (bij voorkeur per email). De klacht wordt, indien mogelijk, binnen 10 werkdagen in behandeling genomen. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld.

8. Privacy

8.1 Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw bestelling te verwerken. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

9. Verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal en teksten
9.1 Het beeldmateriaal dat wordt getoond valt volledig onder de Nederlandse regelgeving omtrent copyright. Dit Copyright ligt volledig bij de fotograaf.

10. Recht
10.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.